درباره گروه فیزیوتراپی توان

گروه فیزیوتراپی توان

گروه توان یک استارت‌آپ آموزشی درمانی در حوزه فیزیوتراپی متشکل از فیزیوتراپیست ها و دانشجویان خلاق و هدفمند است. در این راستا می کوشیم تا با تکیه بر اراده ی خود گام موثری در جهت بهبود سطح کیفی آموزش و خدمات درمانی برداشته و جهشی باشیم به سمت فردایی بهتر برای سطح سلامت جامعه.

گروه فیزیوتراپی توان آرزو دارد هر روز شاهد بهره‌مندی بهتر بیماران از خدمات استاندارد فیزیوتراپی باشد.